Chrzest Święty

Chrzest dziecka zgłaszają w kancelarii rodzice przynajmniej tydzień przed planowanym terminem.

Niezbędne dokumenty:

wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
metrykę ślubu kościelnego Rodziców dziecka (jeżeli ślub był zawarty w innej Parafii),
dane o rodzicach chrzestnych, zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Chrzestnym może być ten, kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, 
  • ukończył 16 lat,
  • jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.