Informacje o dotacjach 2018-2021

loga wszystkie dotacje

 

2018 rok - Remont dachu kościoła pw. Św. Anny w Grodziszczu wraz z wymianą pokrycia - został dofinansowany z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

2019 rok - Remont elewacji prezbiterium kościoła pw. Św. Anny w Grodziszczu dofinansowano decyzją Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego

 

2019 rok - Remont sygnaturki kościoła pw. Św. Anny w Grodziszczu został dofinansowany z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

2020 rok - Program Ochrona Zabytków - zadanie pn. Grodziszcze, kościół pw. Św. Anny (XIII-XVI w.): II etap remontu elewacji kościoła dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

2021 rok - Ochrona Zabytków - Remont elewacji kościoła pw. Św. Anny w Grodziszczu - II etap - dofinansowano decyzją Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Kategoria: