Informacje o dotacjach w 2022

 godlo polski min kulturymin swia 

 

2022 rok - Program Ochrona Zabytków, zadanie pn. Grodziszcze, kościół pw. Św. Anny (XIII-XVI): prace konserwatorskie ścian i sklepienia prezbiterium gotyckiego kościoła - kontynuacja, Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
2022 rok - Grodziszcze, gotycki kościół pw. Św. Anny (XIII-XVI w.) remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej -kontynuacja prac -  został dofinansowany z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
2022 rok - Program Ochrona Zabytków, zadanie pn. Grodziszcze, kościół pw. Św. Anny (XIII-XVI): remont elewacji wraz z wymianą stolarki okienne - etap II, Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego