Roraty 2018

Roraty 2018

Roraty 2018 z Małym Gościem Niedzielnym tym razem upłyną w towarzystwie bohaterów Starego Testamentu. W drugim roku poświęconym w Kościele Duchowi Świętemu, materiały na roraty 2018 przybliżą uczestnikom rorat Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej. Przez przykład postaci biblijnych dzieci poznają dary Ducha Świętego, a przez historie ludzi bardziej nam współczesnych – Jego owoce.

 

 

Pytania i ODPOWIEDZI z RORAT 2018: 10 grudnia 2018 r.

Jakiego daru potrzebował Gedeon?

Daru męstwa.

Jak Gedeon pokonał Madianitów?

Dobrym wywiadem, hałasem wywoływanym dęciem w trąby i rozbijaniem dzbanów.

Co jest potrzebne ludziom, gdy Bóg stawia przed nimi zadania jakby ponad ich siły?

Potrzebne jest zaufanie Bogu.

 

Pytania i ODPOWIEDZI Z RORAT 2018: 7 grudnia

Przez kogo Pan Bóg umacniał Mojżesza w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej?

Pan Bóg umacniał Mojżesza przez swojego Ducha.

Jakiego daru potrzebował Mojżesz, kiedy prowadził Izraelitów?

Mojżesz potrzebował daru rady.

Dlaczego Pan Bóg kazał wybrać Mojżeszowi 70 ludzi?

Bóg chciał im przekazać Ducha Bożego, którego miał Mojżesz.

 

Pytania i ODPOWIEDZI z RORAT 2018: 6 grudnia

Jak nazywają się osoby, przez które Bóg mówi do ludzi?

Osoby, przez które Bóg mówi do ludzi, to prorocy.

Jaki dar otrzymał prorok Jeremiasz?

Prorok Jeremiasz otrzymał dar umiejętności.

Dlaczego Jeremiasz cierpiał z powodu daru, który otrzymał od Boga?

Jeremiasz cierpiał, ponieważ ludzie nie chcieli słuchać prawdy, którą przekazywał im w imieniu Boga.

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI z RORAT 2018: 5 grudnia

Dlaczego Sara śmiała się, kiedy Bóg obiecał, że urodzi syna?

Sara i jej mąż byli już starymi ludźmi.

Jak nazywa się syn Abrahama i Sary?

Syna Abrahama i Sary nazywa się Izaak.

Do czego jest nam potrzebny dar rozumu?

Dar rozumu potrzebny jest by zrozumieć tajemnice Boga, Jego plan.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z RORAT 2018: 4 GRUDNIA

Który z proroków Starego Testamentu zapowiadał zstąpienie Ducha Bożego z Jego darami?

Izajasz zapowiadał zstąpienie Ducha Bożego z Jego darami.

Jaki dar otrzymał Józef Egipski?

Józef Egipski otrzymał dar Mądrości

Jak Pan Bóg poprzez dar dany Józefowi wypełnił swój plan?

Izraelici zamieszkali w Egipcie, stali się wielkim narodem, stamtąd Bóg wyprowadził ich do Ziemi Obiecanej

 

Pytania i odpowiedzi z rorat 2018: 3 GRUDNIA

Co oznacza słowo „Adwent”?

Słowo "adwent", to przyjście, nadejście.

Co oznaczają słowa Rorate caeli desu per?

Spuśćcie rosę, niebiosa.

W jakich znakach dawał się poznać Duch Święty?

Płomienie, szum wiatru, gołębica.

 

 

 

    Tekst piosenki