Pogrzeb

Formalności związane z pogrzebem chrześcijańskim:
⦁ zgłoszenie faktu śmierci osoby będącej parafianinem przez członka rodziny.
⦁ przedstawienie do wglądu Aktu Zgonu oraz informacji zakładu pogrzebowego o dacie i godzinie pochówku.
W przypadku osoby będącej z innej parafii, należy przedstawić zgodę z parafii, na terenie której mieszkała osoba zmarła.