Informacje o dotacjach w 2023

 pl flaga min kulturyLogo NIMIT RGB pion dsFundacja Orlen logotyp

 

 

2023 rok

 Nagranie pyły pt. "Obrońca". Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach Programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca 

2023 rok 

Nagranie pyły pt. "Obrońca". Dofinansowano ze środków Fundacji Orlen

2023 rok 
Program Ochrona ZabytkówGrodziszcze, kościół pw. św. Anny (XIII- XVI w.) konserwacja sklepienia prezbiterium - kontynuacja. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

2023 rok
Program Ochrona Zabytków - Grodziszcze, kościół pw. św. Anny (XIII- XVI w),trzy bramy (XVI w.) remont bram oraz izolacje pionowe wraz z wykonaniem nowych tynków. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

2023 rok
Ochrona Zabytków - Grodziszcze, Parafia Rzymskokatolicką pw. św. Anny (XIII-XVI w) remont bram prowadzących do kościoła. Dofinansowano decyzją Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego.