Małżeństwo

Wymagane dokumenty:

  • aktualna metryka chrztu (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią); metryka jest ważna 6 miesiące od daty wydania; na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),
  • dowody osobiste narzeczonych,
  • indeksy katechizacji w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (z ostatniej klasy)
  • zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich oraz w spotkaniach w poradni przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze); termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 3 miesiące od daty wystawienia) musi obejmować datę ślubu.

Bezpośrednie przygotowanie do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego trwa 3 miesiące i zobowiązuje narzeczonych do:

  • spisania protokołu przedmałżeńskiego na podstawie rozmowy z kapłanem w kancelarii parafialnej (koniecznie 3 miesiące przed ślubem),
  • uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich, w miejscu wskazanym przez kapłana przygotowującego narzeczonych do sakramentu małżeństwa,
  • spotkania w poradni przedmałżeńskiej,
  • przystąpienia do spowiedzi: